Mijn kinderopvang vraagt om een vaccinatiebewijs van mijn kind, ben ik verplicht dit te geven?

gabriel tovar 3hMa18xji1w unsplash

Of je ‘even een vaccinatiebewijs wilt uploaden’ in het dossier van je kind. Is dit een terecht verzoek van het kinderdagverblijf?


Bron:

Unsplash

Steeds vaker ontvangen ouders een brief van de kinderopvang waarin wordt gevraagd om het vaccinatiebewijs van hun kind. Dit roept vragen op: ben ik verplicht deze informatie te verstrekken? En waarom wordt er überhaupt om gevraagd? Wordt mijn kind geweigerd als ik de gegevens niet stuur?

De discussie over vaccinaties in de kinderopvang is actueler dan ooit en roept verschillende standpunten op.

Vaccinatiebewijs kinderopvang niet verplicht

De vraag rijst of ouders verplicht zijn om deze informatie te verstrekken. Volgens Boink, de belangenvereniging die ouders vertegenwoordigt in de kinderopvangbranche en politiek, zijn ouders niet verplicht om te antwoorden op deze vraag. Het recht op privacy is een fundamenteel recht dat gerespecteerd moet worden.

Dit geldt als een kind voor kinderen die al ingeschreven zijn op de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties kunnen zelf regels opstellen en bepalen of ze nieuwe ongevaccineerde kinderen weigeren. Als je de informatie niet wil verstrekken, kan het dus zijn dat je een andere kinderopvang moet zoeken.

Ongevaccineerde kinderen weigeren in de kinderopvang

Bedenk dat we, in een tijd waarin de vaccinatiegraad zorgwekkend daalt, ons af moeten vragen of het recht op privacy in dit geval niet moet wijken voor het algemeen belang. Namelijk de bescherming van de volksgezondheid.

De belangenvereniging heeft onlangs opgeroepen tot het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen in kinderopvangcentra. Deze oproep komt niet uit het niets. De vaccinatiegraad onder baby’s en peuters tot twee jaar is vorig jaar onder de 90 procent gezakt, voor het eerst in decennia. Dit brengt serieuze risico’s met zich mee voor de volksgezondheid en de kwetsbaarste groepen in onze samenleving.

Het verzoek om vaccinatiebewijzen van kinderen is dus niet zomaar een administratieve handeling, maar een noodzakelijke stap om de veiligheid van alle kinderen te waarborgen. Kinderen die niet zijn ingeënt vormen niet alleen een potentieel gevaar voor zichzelf, maar ook voor andere kinderen.

Druk uitoefenen op vaccinatiegraad

De VVD pleit voor het recht van kinderopvangorganisaties om ongevaccineerde kinderen te weigeren, vooral als de landelijke vaccinatiegraad onder een bepaald punt zakt.

Het is een manier om de druk op ouders te vergroten om hun kinderen te vaccineren, wetende dat het weigeren van kinderopvang een praktisch ongemak met zich meebrengt.

Geen oordeel

Voor ouders die twijfelen over het wel of niet laten vaccineren van hun kind, kan dit een lastig dilemma zijn. Het is begrijpelijk dat ouders zich zorgen maken over mogelijke bijwerkingen van vaccinaties, maar het negeren van wetenschappelijk onderzoek over de veiligheid en effectiviteit van vaccins brengt niet alleen de gezondheid van hun eigen kinderen in gevaar, maar ook die van andere kinderen.

Het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen in de kinderopvang is geen oordeel over individuele ouders, maar een maatregel om de gemeenschap te beschermen tegen de verspreiding van potentieel gevaarlijke ziekten.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

Onderwerpen

Ontvang Onze Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte