DMCA

Beleid Digital Millennium Copyright Act

Welkom op https://schooonheid.nl (de “Site”). We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen net zoals we verwachten dat anderen onze rechten respecteren. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act, Titel 17, United States Code, Section 512(c), kan een auteursrechteigenaar of diens vertegenwoordiger een verwijderingsverzoek bij ons indienen via onze hieronder vermelde DMCA-agent. Als internetserviceprovider hebben wij het recht om immuniteit te claimen voor genoemde inbreukclaims op grond van de “veilige haven”-bepalingen van de DMCA. Om te goeder trouw een inbreukclaim bij ons in te dienen, moet u ons een kennisgeving sturen met de volgende informatie:

Kennisgeving van Inbreuk – Claim

1. Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht (of iemand die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden);
2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat er inbreuk op is gemaakt;
3. Identificatie van het inbreukmakende materiaal dat moet worden verwijderd en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren. [Geef de URL van de betreffende pagina op om ons te helpen bij het identificeren van het vermeend beledigende werk];
4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, waaronder uw naam, fysiek adres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer;
5. Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan ​​door de auteursrechtagent; en
6. Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om namens de auteursrechthebbende op te treden.

Titel 17 USC §512(f) voorziet in boetes voor civiele schade, inclusief kosten en advocaatkosten, tegen een persoon die bewust en materieel een verkeerde voorstelling geeft van bepaalde informatie in een kennisgeving van inbreuk onder 17 USC §512(c)(3).

Stuur alle verwijderingsverzoeken via onze contactpagina. Stuur per e-mail voor snelle aandacht.

Houd er rekening mee dat we de identiteit en informatie kunnen delen in elke claim voor inbreuk op het auteursrecht die we ontvangen met de vermeende inbreukmaker. Door een claim in te dienen, begrijpt u dat u accepteert en ermee instemt dat uw identiteit en claim aan de vermeende inbreukmaker kunnen worden gecommuniceerd.

Tegenmelding – Restauratie van materiaal

Als je een melding hebt ontvangen dat materiaal wordt verwijderd vanwege een claim wegens auteursrechtschending, kun je ons een verweer indienen om het betreffende materiaal op de site te herstellen. Deze kennisgeving moet schriftelijk worden gedaan aan onze DMCA-agent en moet in wezen de volgende elementen bevatten in overeenstemming met 17 USC Sectie 512(g)(3):

1. Uw fysieke of elektronische handtekening.
2. Een beschrijving van het materiaal dat is verwijderd en de oorspronkelijke locatie van het materiaal voordat het werd verwijderd.
3. Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld.
4. Uw naam, adres en telefoonnummer, en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin het adres zich bevindt (of, als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt, dat u ermee instemt jurisdictie van enig gerechtelijk arrondissement waarin de dienstverlener kan worden gevonden), en dat u de betekening of kennisgeving accepteert van de persoon of het bedrijf die de oorspronkelijke kennisgeving van inbreuk heeft verstrekt.
5. Verstuur uw tegenbericht via onze contactpagina. E-mail wordt sterk aanbevolen.

Herhaal inbreukbeleid

We nemen inbreuk op het auteursrecht zeer serieus. In overeenstemming met de beleidsvereisten voor herhaalde inbreukmakers van de Digital Millennium Copyright Act, houden we een lijst bij met DMCA-kennisgevingen van auteursrechthouders en doen we te goeder trouw pogingen om herhaalde inbreukmakers te identificeren. De accounts van degenen die ons interne beleid inzake herhaalde inbreuk schenden, worden beëindigd.

Aanpassingen

We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze pagina en het beleid voor het afhandelen van DMCA-claims op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen. U wordt aangemoedigd om dit beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Ontvang Onze Nieuwsbrief

Schrijf je in en blijf op de hoogte